dprk-tour.com
Rôzne

Prírodný park Carnè - Terre di Faenza

Prírodný park Carnè - Terre di Faenza


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


PRÍRODNÉ MASO Z PARKU “

The

turistická oblasť "Terre di Faenza"

, vo vnútrozemí Ravenny, môže určite v hornatej časti vlysovať, že je jedným z najzaujímavejších prírodných prostredí regionálnej apeninskej oblasti vďaka svojej hustej a rozmanitej vegetácii a prínosu niektorých morfologických zvláštností veľkého záujmu, ako sú rokliny modrej hliny a sadrová žila Romagna.

Jedno z najkrajších prostredí Vena del Gesso predstavuje prírodný park Carnè v obci Brisighella. Prírodný park Carnè, ktorý bol založený v roku 1973 z iniciatívy provincie Ravenna a obcí Faenza a Brisighella, predstavuje koncentráciu najzaujímavejších naturalistických aspektov Vena del Gesso Romagna. Táto oblasť s rozlohou asi 43 hektárov, s príjemne „zvlneným“ tvaroslovím - so skalnými výbežkami popretkávanými priehlbinami a hrboľmi - v skutočnosti predstavuje typickú krasovú krajinu, to znamená bez povrchnej hydrografie a posiate všetkými javmi spojenými s rozpustnosť kriedovej horniny, ako sú závrty, erózie sviečok, závrty, pružiny atď.

Do Cà Carnè, návštevníckeho centra a penziónu parku (kde je k dispozícii 30 lôžok na prenocovanie) sa dostanete vďaka dvom prístupom pre chodcov: „nízky“ je najľahší, zatiaľ čo „vysoký“ je určite panoramatickejší. Dôležitosť tejto oblasti sa však neobmedzuje iba na mimoriadne geologické situácie: park Carnè je v skutočnosti tiež dobre zachovaným príkladom flóry a vegetácie Vena del Gesso. V zalesnených oblastiach pozostávajúcich z dubového hája zmiešaného s prachovým dubom, popolom a hrabom sa vyskytujú menej časté alebo dokonca vzácne rastliny, ako je jaseň, lipa alebo javor; počas jari sú tu tiež nádherné kvety chránených druhov, medzi ktoré patrí psí zub, Šalamúnova pečať, rôzne druhy divokých orchideí alebo efektná červená ľalia. Chladnejšie a vlhkejšie prostredie v priemysle môže hostiť neobvyklú kapradinu cerviny alebo vzácnu borzu. Napokon je značná prítomnosť divej zveri, ktorá okrem Talianska („Farma“) patrí aj k bežným apeninským druhom - líška, jazvec, lasica, skunk, kuna kamenná, veverička, srnec, káň, ďateľ červený atď. - zvieratá, ktoré, ak nie sú výhradné pre park, sú v tejto oblasti pomerne významné: pre cicavce môžeme spomenúť dikobrazy a netopiere (tie majú najmenej sedem rôznych druhov), zatiaľ čo pre vtáky vzácny denný dravec, ako napríklad vrabec jastrabový hniezdi tu hajník, biela veľryba a ďalšie nočné dravé vtáky.

Celé leto a až do jesene potom v Carnè parku prebieha séria zaujímavých iniciatív vhodných pre publikum všetkých vekových skupín, od detí až po starých rodičov.

Informácie:

Exkurzie a prehliadky so sprievodcom: tel. 0546 681585 (Kultúrne združenie PANGEA - Faenza)
Občerstvenie a služba prenocovania: tel. 0546 81468 (Carnè Park - Brisighella)

Ako sa dostať do parku Carnè.

Z Brisighella choďte po provinčnej ceste do Riolo Terme a asi po 3 km panoramatickej cesty môžete vidieť vpravo na krasové parkovisko Tanaccia (z ktorého choďte krátkou cestou k Speleologickej chate); Namiesto toho pokračujte po provinčnej ceste, hneď za reštauráciou „Da Mario“ môžete vľavo vidieť značku označujúcu Park. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov, ktoré vedú na parkovisko susediace s vchodom. Tu nechajte autá a pokračujte asi 1 km po nespevnenej ceste.

Krajiny Faenza: je 51% súkromná zmiešaná spoločnosť založená na podporu rozvoja cestovného ruchu v obciach Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese a Solarolo (všetko v provincii Ravenna, v srdci Romagny, na polceste) medzi Bologňou a Rimini a asi 50 kilometrov od pobrežia Jadranského mora). Navrhuje sa v spolupráci s mnohými prítomnými hasičskými operátormi poskytnúť podporu rozvinutým turistickým činnostiam, zaviesť jednotnú propagačnú politiku a podporiť a uľahčiť uvádzanie turistických produktov na trh, najmä v rôznych „cestovných ruchoch“. v tejto zaujímavej oblasti vnútrozemia: jedlo a víno, kúpele a wellness, keramické umenie a ekoturistika.

Tlačová kancelária spoločnosti „TERRE di FAENZA“
Coop Aleph ref. Pierluigi Papi tel. 338 3648766

[email protected] fax aut. 02700414712

Regionálny park Vena del Gesso Romagnola

Faenza (Ravenna, Emilia-Romagna), postavená priamo na úpätí kopcov pred Apeninskými ostrovmi, ponúka všetkým milovníkom pešej turistiky a výletov prírodné prostredie. V skutočnosti sú neďaleké údolia Lamone a Samoggia ideálnymi cieľmi mnohých prieskumov, napríklad v pozoruhodnom regionálnom parku Vena del Gesso Romagnola. Úzko sa mu hovorí Vena del Gesso, toto územie má krasové vlastnosti so seleničitými hrebeňmi, dolinami rôznych tvarov, závrtmi a roklinami.

Tí, ktorí chcú stráviť deň objavovaním týchto miest, sa nemôžu zúčastniť komentovanej prehliadky krasového parku v jaskyni Tanaccia a prírodného parku CarnÃided, zatiaľ čo tí, ktorí dávajú prednosť objavovaniu historických svedectiev, sa môžu orientovať na sugestívnu cestu z Croce San Daniele vedie do Ca 'Malanca - nachádzame sa v údolí hornej Sintry - lesmi a zrúcaninami opevnení zo stredoveku.

Od Brisighelly po údolie Sillaro, v srdci údolia Lamone, sa toto územie vyznačuje scénografickými striebristo šedými hrebeňmi, ktoré brázdia zelené profily kopcov a ponúkajú skutočne jedinečnú podívanú. Toto je najsilnejší a najdlhší kriedový reliéf v našej krajine, ktorý má viac ako 25 kilometrov a má priemernú šírku asi 1,5 kilometra. Toto územie je obohatené o ponory, jaskyne, slepé doliny, priepasti, ktoré tvoria charakteristické krasové tvaroslovia.
Regionálny park Vena del Gesso Romagnola má rozlohu viac ako šesťtisíc hektárov, z čoho asi jedna tretina je skutočným parkom.

Tí, ktorí túto oblasť nepoznajú, môžu byť v pokušení veriť, že krajina je vždy rovnaká, biotopy sú veľmi rozmanité a tiež sa prudko menia v závislosti od svahov. Tí, ktorí sú orientovaní na juh, majú niektoré zvláštnosti stredomorského typu, kde sa skala strieda s vegetačnými plochami. Na druhej strane, tie, ktoré sú orientované na sever, sú bohaté na ovocné gaštanové háje, mladé lesy a vlhké a chladné lesy, ak sú v blízkosti závrtov.

Vena del Gesso Romagnola sa nachádza kúsok od údolí Lamone, Sintra, Senio a Santerno, ktoré brázdia Apeniny v západnej časti Romagny.
Hrebene zložené z rôzne stratifikovaných a kryštalizovaných síranov vápenatých prechádzajú cez rôzne obce: Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio, Fontanelice, Borgo Tossignano a Casalfiumanese a obohacujú oblasť obzvlášť bohatú na flóru a faunu.

Aj keď sa krajina ukáže ako veľmi drsná, vegetácia je taká premenlivá, že predstavuje takmer dvetisíc rastlinných taxónov s často neobvyklými tvarmi a farbami. Za zmienku stojí malebné kvitnutie fialových orchideí a vzácnych červených ľalií.
Fauna je tiež vítaná natoľko, že sa v nej vyskytuje viac ako dvesto štyridsať druhov cicavcov, vtákov, plazov, obojživelníkov a rýb. Dosť na naplánovanie celodenného výletu za objavením tohto zaujímavého a konkrétneho miesta.


Prírodný park Carnè Tweet

Kopcovitá orografia, mierne podnebie, štruktúra krajiny, príjemne posunuté tvaroslovie. Tieto objektívne priaznivé podmienky charakterizujú málo známy Prírodný park, ktorý zodpovedá turistickej štvrti Faenza, jednému z najzaujímavejších prírodných prostredí v oblasti Apenín, charakteristickému pre vnútrozemie Ravenny. Toto je prírodný park Carnè di Brisighella.
Malá a veľmi osobitná chránená oblasť dnes absorbovaná na území väčšieho regionálneho parku Vena del Gesso, ktorý so svojimi 6064 hektármi zahŕňa provincie Ravenna a Bologna a šesť obcí Brisighella, Casola Val Senio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Casal Fiumanase a Fontanelice.

Tento park, ktorý sa narodil v roku 1973 z iniciatívy provincie Ravenna a obcí Faenza a Brisighella, sa rozprestiera na iba 43 hektároch v oblasti Toskánsko-románskych Apenín, ktoré sa tiahnu k nekonečným horizontom údolia Pádu a predstavujú jeden z najzaujímavejších prírodných aspektov sadrovej žily Romagna. V súčasnosti sú preskúmané jaskyne z osemnásteho storočia, z ktorých sú turistom prístupné iba dve, alebo jaskyne, ktoré je možné navštíviť pomocou speleologických sprievodcov, ktorými sú jaskyňa Tanaccia v obci Brisighella a Grotta del Re Tiberio v obci Riolo. Terme. Konkrétne severná hranica parku smerom k moru naráža na úplne inú geologickú realitu, ktorá pozostáva z roklín alebo ílovitých kopcov, ktoré boli súčasťou starého morského dna s 18 miliónmi rokov.

Severná strana je preto kvôli prítomnosti závrtov chladnejšia a vlhkejšia. Zatiaľ čo na juh, smerom k Apeninským ostrovom, park naráža do úplne iných hornín, ktoré sú slaniskovými arénami. Múry orientované na juh sú preto oveľa teplejšie a spôsobujú rast rôznych stredomorských krovinatých rastlín. Rupestrijské územie preto chráni najväčšiu krasovú oblasť v Európe, čo je v niektorých ohľadoch anomálne, keď sa vezme do úvahy, že na Vena del Gesso je veľmi vysoký počet odrôd rastlín, čo je odroda v dôsledku prítomnosti veľmi odlišných mikroklím.

Scenáre sú mierne zvlnené a vegetácia je obzvlášť bohatá, ak vezmeme do úvahy, že veľkú časť vegetačného krytu tvorí dubové drevo zmiešané s dubom páperovým, jaseňom a kozou čiernou, ale aj menej časté rastliny ako lipa, jaseň, javor. Lesné útvary autochtónnych odrôd alebo vysadené človekom sú lemované chladnejším a vlhkým prostredím, ktoré môže hostiť neobvyklú papradie cervina alebo vzácne borsolo. Kvetiny chránených druhov, ako sú psí zub, Šalamúnova pečať, nápadná červená ľalia alebo rôzne druhy divých orchideí, sprevádzajú rôzne rastliny. Tieto dreviny osídľuje sova výrová - ktorej prítomnosť vždy symbolizuje veľmi zvláštne prostredie - vrabec solitérny, sokol sťahovavý, mlok, vrabec poľný, žluva obyčajná, srnec lesný, myšiak lesný, kuna kamenná, lasica a iné druhy.miestne alebo obce v Apeninách.

Pretože reliéfy majú ílovitý charakter, vyskytujú sa tu aj roklinové formácie typické pre mnoho úsekov vrchov Emilia-Romagna. Ale najmä existujú skalné výbežky preložené závrtmi a závrtmi, charakteristickými pre typickú krasovú krajinu, tj bez povrchnej hydrografie a posiate všetkými javmi spojenými s rozpustnosťou kriedovej horniny, ako sú erózie sviečok, závrty, pramene, prepadliny a pod. To všetko je možné navštíviť prostredníctvom nového nástroja pod holým nebom, čo je sieť chodníkov a upravených chodníkov ľahko použiteľných pre kohokoľvek, ktoré spolu predstavujú skanzen Monticino, skanzen, ktorý ilustruje dlhú a zložitú geologickú oblasť. históriu tohto územia.

Počas leta existuje veľa turistických iniciatív na objavenie parku.
Medzi týmito pádmi 9. a 10. septembra pokračuje dvojdňový itinerár „Cammina Cammina“, ktorý križuje celé Vena del Gesso Romagnola a začína od doliny údolia Santerno neďaleko Borgo Tossignano odtiaľto ďalej pozdĺž Riva di San Biagio a potom dole dole „úzka“ Rivola. Stále idete po kriedovom hrebeni, míňate okolo Senio a dediny Crivellari, aby ste sa potom dostali na vrchol Monte Mauro a potom zostúpili smerom na Zattaglia. Nasledujúci deň znovu získavame nadmorskú výšku okolo parku, aby sme navštívili tri kopce Brisighella, kde sa exkurzia končí.


Prírodný park Carnè

Corso Matteotti 40 Riolo Terme (RA) Tel. 054671044
Návštevnícke centrum: Via Rontana 42 Brisighella (RA)

Publikované 17. decembra 2008 v službe Travel Prečítané 4528-krátPermalink[0] komentárov

Register

 • 1 História
  • 1.1 Projekty
  • 1.2 2020, hypotéza rozšírenia lomu Monte Tondo
 • 2 Územie
  • 2.1 Oblasti ochrany
  • 2.2 Umiestnenie
  • 2.3 Geológia
 • 3 Flóra
  • 3.1 Populácia hornín
  • 3.2 Garrigue
  • 3.3 Lesy
  • 3.4 Pasienky
 • 4 Fauna
  • 4.1 Obojživelníci
  • 4.2 Plazy
  • 4,3 Vtáky
  • 4,4 cicavce
   • 4.4.1 Chiroptera
  • 4.5 Hmyz
  • 4.6 Ostatné bezstavovce
 • 5 Paleontologické nálezy
 • 6 Archeologické aspekty a ľudská prítomnosť
  • 6.1 Hrad Rontana
 • 7 Kras a jaskyniarstvo
  • 7.1 Krasové systémy
  • 7.2 Jaskyne
 • 8 Body záujmu
  • 8,1 Monte Mauro
  • 8.2 Návštevnícke centrum útočiska Ca 'Carnè
  • 8.3 Sadrové lomy
  • 8.4 Geologické múzeum Monticino
  • 8.5 Ostatné miesta
   • 8.5.1 Cesty parku
   • 8.5.2 Cesty CAI
 • 9 Galéria obrázkov
 • 10 poznámok
 • 11 Bibliografia
 • 12 Súvisiace položky
 • 13 Ostatné projekty
 • 14 Externé odkazy

Vena del Gesso obsahuje konkrétne prírodné hodnoty, ktoré boli po stáročia, počnúc rokom 1500, stredobodom vedeckého záujmu niektorých vedcov, ako napríklad Boloňského Luigiho Ferdinanda Marsiliho (1658-1730), ktorý publikoval výskum sadry. baní v Romagne. [3]

V rokoch 1844 až 1872 geológ a paleontológ z Imoly Giuseppe Scarabelli plánoval a uskutočnil početné prieskumné kampane do jaskyne kráľa Tiberia, aby potom uskutočnil niektoré dôležité štúdie o geológii Vena del Gesso: jeho prvé hypotézy o vzniku sadry v povodia alebo sladkovodné rybníky, ktoré sú viac menej spojené navzájom a sú blízko mora a patria do jedného stratigrafického horizontu od Romagny po Sicíliu. Okolo roku 1860 uskutočnil po prvý raz stratigrafický archeologický výskum v Taliansku, opäť v jaskyni kráľa Tiberia, s cieľom nájsť dôležité nálezy, z ktorých sa začali štúdie o častosti výskytu jaskýň Vena del Gesso. [4] [5]

V roku 1936 prírodovedec Pietro Zangheri z Forlì publikoval výskum flóry a vegetácie kriedovo-vápencového pásu dolných Romagnskych Apenín. [6] O niekoľko rokov neskôr sa zaoberá geológiou Žila zo sadry najskôr možno zdôrazniť potrebu ochrany konkrétneho prostredia.

V šesťdesiatych rokoch začali niektoré kultúrne a prírodovedné združenia prejavovať obavy o životné prostredie ohrozené rozširovaním vykopávok vo veľkých lomoch sadry a naliehali na provinciu Ravenna, aby prijala opatrenia na ochranu týchto oblastí. V roku 1967 miestna obchodná komora vypracovala projekt na ich ochranu, po ktorom ministerstvo školstva 30. júla 1974 vydalo dekrét („Vyhlásenie o významnom verejnom záujme v záujmovej oblasti pre obce Riolo Terme, Casola Valsenio a Brisighella "), s ktorými bola takmer celá kriedová oblasť medzi osadou Crivellari a potokom Sintria zaradená medzi chránené environmentálne aktíva, s výnimkou oblasti lomu Borgo Rivola. Po regionálnom zákone č. 2 z roku 1977 („Ustanovenia o ochrane regionálnej flóry“) boli príslušné provincie vyzvané, aby zhromaždili návrhy a projekty na zriadenie Regionálny prírodný park Vena del Gesso. V roku 1980 ustanovenie regionálnej rady ustanovilo, že: „pri vytváraní parku Vena dei Gesso v Apeninských obciach Romagna. potreby ťažby sadry, pre ktoré je oblasť zvlášť vhodná, sa považujú za prioritu. ", vzbudzujúc protesty združení ochrancov životného prostredia a ochrany životného prostredia a regiónu prideleného Comunità Montana Faentina 140 miliónov lír, ktoré sa majú prideliť na prvé zásahy do parku. V roku 1982 bol prijatý dokument" Programové pokyny pre vypracovanie územného plánu Vena ". regionálny park del Gesso “, na návrh parku sa však nereagovalo.

V roku 1991 regionálny územný plán krajiny zaradil oblasť Vena medzi „Regionálny parkový plán“. V roku 1997 predbežný návrh Územný plán regionálneho parku Vena del Gesso Romagnola, podporovaný všetkými územnými orgánmi, ktorých sa týka vysoký konsenzus medzi miestnymi komunitami, ktorý ukladá limity pre ťažbu sadry v kameňolome Borgo Rivola. [7] V roku 2002 Parkujte programový dokument a s regionálnym zákonom z 21. februára 2005 č. 10 bol založený regionálny park Vena del Gesso Romagnola. [8]

Úpravy projektov

Od roku 2009 proces žiadosti o uznanie GeoParco začal komisiou UNESCO zodpovednou za sieť globálnych geoparkov [9]. Na zasadnutí 24. januára 2018 sa Rada guvernérov Talianskej národnej komisie pre UNESCO rozhodla zahrnúť lokalitu „Jaskyne a odparkový kras Emilia-Romagna“ do talianskeho zoznamu prírodovedných lokalít svetového dedičstva UNESCO. kandidatúru navrhnutú v regióne Emilia-Romagna a silne podporovanú ministerstvom životného prostredia. [10]

V roku 2010 bol zahájený päťročný projekt („Projekt Life Natura Gypsum 2010-2014“) [11] zameraný na obnovu životného prostredia a obnovu parku, ktorý zahŕňal ochranu krasových oblastí (jaskyne, závrty, ponory), znehodnocovaných hlavne zanechania odpadu človekom.

Dňa 1. Januára 2016 odišiel, tiež na území Slovenska, Park Vena del Gesso, „projekt Life Eremita“ [12], ktorý trvá päť rokov, s cieľom zabezpečiť najlepšie podmienky na ochranu zvyškových populácií dvoch druhov saproxylového hmyzu s prioritným záujmom ochrany (Osmoderma eremita a Rosalia alpina) a dvoch druhy šošovkových a vodných vôd (Graphoderus bilineatus a Coenagrion mercuriale) pôsobiace na rizikové faktory antropogénneho pôvodu.

2020, hypotéza rozšírenia úpravy lomu Monte Tondo

V priebehu roku 2000 bola vypracovaná štúdia zameraná na rozšírenie lomu na Monte Tondo neďaleko Borgo Rivola, ktorú poverila „Regionálna agentúra pre ochranu životného prostredia“ (ARPA) a ktorá bola formálne začlenená do PIAE a PAE (plány ťažobnej činnosti). dve obmedzenia: maximálne množstvo vyťažiteľnej omietky a maximálna plocha, v ktorej sa môže pokračovať v ťažbe. Po dosiahnutí týchto limitov (najmä pri maximálnej ploche extrakcie sadry) musela byť aktivita extrakcie sadry ukončená. [13]

Napriek týmto dohodám požiadala v roku 2020 spoločnosť, ktorá lom spravuje (Saint-Gobain PPC Italia SpA), o ďalšie rozšírenie oblasti ťažby minerálov s rizikom trvalého ohrozenia podzemného aj povrchového prostredia parku Vena del. Gesso. [14] [15] [16]

Po tejto žiadosti, na konci roku 2020, dal región Emilia-Romagna vypracovať štúdiu pre „Vyhodnotenie environmentálnej, krajinnej a sociálno-ekonomickej zložky vo vzťahu k pokračovaniu ťažobnej činnosti jednotného regionálneho pólu sadry v Monte Tondo v obciach Riolo Terme a Casola Valsenio”, Zverenie spoločnosti dočasnému zoskupeniu spoločností. [17] [18]

Na základe výsledkov štúdie sa miestne orgány rozhodnú, či podporia alebo nepodporia plány na expanziu navrhnuté lomom. [19]

Územie parku sa nachádza v nadmorských výškach medzi 50 a 515 m n.m. [20] a má celkovú plochu 60,63 km², z toho rezervu 20,41 km² a súvislú plochu 40,22 km².

Chránené oblasti Upraviť

Vzhľadom na rozmanitosť prostredí je po schválení a nadobudnutí účinnosti plánu parku územie rozdelené do štyroch zón klasifikovaných podľa ochranného režimu, ktorému podliehajú:

 • "Zóna A integrálnej rezervy„: zahŕňajú oblasti s mimoriadnou prírodnou hodnotou, v ktorých absentuje alebo má malý význam antropizácia a v ktorých je prírodné prostredie chránené v svojej celistvosti, sú určené na ochranu a udržiavanie biologických a environmentálnych rovnováh v danom prostredí, na prevenciu a elimináciu endogénnych a exogénnych rušivých faktorov. V zásade sú tieto oblasti prístupné iba na vedecké a vzdelávacie účely a vo Vena del Gesso Romagnola majú rozlohu 52 hektárov.
 • "Všeobecné ochranné pásmo B„: je oblasť, v ktorej sú povolené činnosti zamerané na zlepšenie zložitosti ekosystémov, udržanie prírodnej a kultúrnej rovnováhy, zlepšenie a uchovanie prvkov silnej krajiny, historických, pamiatkových charakteristík, aj keď to nie je v súlade s vlastnosťami charakteristickými pre danú oblasť. V zóne B sú prírodné charakteristiky zachované v čo najviac narušenom stave. Prirodzenosť je udržiavaná iba prostredníctvom ochrany, aktívnym zásahom úradu a udržiavaním iba didaktického, vzdelávacieho a informačného využitia. tradičné rekreačné a poľnohospodársko-lesné hospodárstvo -pastorálne, kompatibilné so zachovaním vlastností maximálnej prirodzenosti. Pozostáva zo 749 hektárov
 • "Zóna ochrany životného prostredia C„: tam, kde je všeobecne prítomnosť jadier a obývaných centier a koncentruje sa poľnohospodárstvo a iné významné činnosti, je stupeň ochrany menej výrazný a dosahovanie pozitívnych výsledkov v obhospodarovaní pôdy je do istej miery spojené s kapacitou parku stať sa spoľahlivým partnerom a podporou pre poľnohospodárskych výrobcov a ďalšie hospodárske subjekty V parku Vena del Gesso sa rozprestiera na ploche 1 240 hektárov.
 • "Zóna D„: zodpovedá mestskej a urbanizovateľnej oblasti a“Susedná oblasť„, s funkciou prechodu a spojenia s územím samotného parku.

Úprava polohy

Park sa rozprestiera na kopcoch Romagna medzi Imolou a Faenzou asi desať kilometrov od križovatky s rovinou, ktorá vedie údoliami Santerno, Senio del Sintria až po Lamone. Zahŕňa šesť obcí: Brisighella (1 824 hektárov) Borgo Tossignano (1 526 hektárov) Casalfiumanese (255 hektárov) Casola Valsenio (981 hektárov) Fontanelice (440 hektárov) a Riolo Terme (1 001 hektárov).

Úprava geológie

Najdôležitejším výskytom parku, okolo ktorého je vybudovaný projekt ochrany, sú výbežky mesínskej sadry, ktoré patria do geologického útvaru známeho ako gessoso-solfifera.

Rovnaká téma podrobne: Kriedovo-siričitá formácia.

Vena del Gesso Romagnola, ktorá sa nachádza medzi najstaršou formáciou sliepočiek na juhozápade a najnovšou formáciou modrej hliny (calanchi) na severovýchode, je jedinou úplne kriedovou geologickou formáciou, ktorá v Európe existuje. Sadra je prítomná v sedimentárnych horninách kontinuálne od Bologne po Pesaro a impozantne sa vynára vo Vena del Gesso a vytvára prírodnú baštu dlhú asi 25 km s priemernou šírkou jeden a pol kilometra. Oblasť ovplyvnená parkom má pôvod pred asi 6 miliónmi rokov. Počas geologického veku známeho ako Messinian došlo po uzavretí Gibraltárskeho prielivu k cyklickému znižovaniu hladiny Stredozemného mora. Absencia komunikácie s otvoreným morom spôsobila fenomén hypersalinity a tendenciu vysychať, aby sa vytvorili brakické bazény, kde sa ukladalo veľké množstvo solí, hlavne sadry a chloridov. K tomuto javu, známemu ako Messinova kríza slanosti, došlo v skutočnosti viac ako 15-krát Žila skladá sa z pätnástich kriedových brehov, ktoré sú navzájom oddelené tenkými vrstvami hliny. V štvrtohorách došlo k vyzdvihnutiu morského dna, ktoré po tektonických pohyboch viedlo k odkrytiu a čiastočnej erózii mesínskych ložísk, ktoré sa dnes diskontinuálne objavujú pozdĺž takmer celého apeninského reťazca. [21] Doliny, rokliny, náhorné plošiny, slepé údolia a skalné útesy sugestívne formujú územie pozdĺž pásu, ktorý sa diskontinuálne rozvíja v údoliach a vrcholí smerom na severozápad v regionálnom parku Gessi Bolognesi (tiež súčasťou systému regionálnych parkov). chránené oblasti).

Tam Žila zo sadry rozvíja sa pozdĺž línie východ-západ, a preto si užíva osobitnú mikroklímu: južná strana má suchšie a svetlejšie prostredie, s podmediteránnym podnebím na tejto strane kriedové útesy odrážajú slnečné svetlo a spôsobujú mierne zvýšenie teplôt, ktoré umožňuje vegetáciu typicky stredomorských druhov v nadmorských výškach nad 500 metrov nad morom (maximálny bod je Monte Mauro, 515 metrov). Severne orientovaný svah je sviežejší a zelenší, kde sa vďaka kontinentálnemu podnebiu nachádzajú veľké lesy a gaštany. [22] [23]

Populácia hornín Edit

Flóra pozdĺž útesov kompaktnej horniny sa vyznačuje výrazne suchou povahou sadry: má veľmi malú kapacitu absorpcie a zadržiavania vodných zrážok. V týchto prostrediach nájdeme typicky xerofilnú flóru a vegetáciu so všetkými následnými funkčnými zariadeniami a morfologickými úpravami. Okrem rôznych machov sú to druhy, ktoré sú schopné preniknúť výkonnými koreňovými systémami do nejakej štrbiny, ktorá trhá horniny Artemisia alba, Helichrysum italicum, Galium lucidum subsp. corrudifolium, Thymus striatus, Helianthemum apenninum, Stachys recta. Typickejšie pre tieto horské prostredia sú Teucrium flavum, Campanula sibirica, Erysimum sylvestre, Dianthus caryophyllus a potom znova Centaurea margaritacea, Onosma echioides je Saxifraga tridactylites potom sú hojne prítomné rôzne papradie, napríklad červenohnedá (Ceterach officinarum), južné polypodium (Polypodium cambricum) a asplenium (Asplenium trichomanes) sú tiež prítomné Sedum telephium, Aegilops neglecta, Brachypodium distachyon, Bupleurum odontites a rôzne Caryophyllaceae. [22]

Najvzácnejší botanický druh zo všetkých je Cheilanthes persica, vzácna papraď, ktorá sa v Taliansku vyskytuje iba na Monte Mauro, na západnom okraji jeho rozsahu, inak od Balkánu cez Irán až po indický Kašmír. [24]

Garrigue Edit

Tam, kde křídové útesy začnú ustupovať, striedajú sa s vrstvami hliny alebo štrku a akumulácie horninových a organických sedimentov sa postupne zvyšujú, je formácia rastlín, ktorá sa zvykne etablovať, garrigue. V tomto menej selektívnom prostredí ako suché kriedové útesy nájdeme okrem rôznych druhov už spomenutých v populáciách hornín aj veľké trávy so silnými koreňovými systémami, ako napríklad forasacco (Bromus erectus), trs trávy (Dactylis glomerata), spoločné paleo (Brachypodium pinnatum) a najcharakteristickejšie Melica ciliata, Bothriochloa ischaemon, Andropogon gryllus je Diplachne serotina.

V garrigue sú druhy, kríky alebo stromy, charakteristické pre stredomorské kroviny, ako je dub holm (Quercus ilex), phyllirea (Phyllirea latifolia), alaterno (Rhamnus alaternus), šalvia listová (Cistus salvifolius) je Pistacia terebinthus. Dôležitý je výskyt levanduľových oblastí (Lavandula latifolia), ako aj veľké zápachové škvrny na metle (Spartium junceum) a divú špargľu (Asparagus acutifolius). Existujú aj niektoré druhy typické pre dreviny, napríklad borievka obyčajná (Juniperus communis), červený borievka (Juniperus oxycedrus), niektoré duby (Quercus pubescens), orniello (Fraxinus ornus) a nejaký čierny hrab (Ostrya carpinifolia). [22]

Lesy Upraviť

Vždy stromy Žila zo sadry boli použité na ľudské činnosti: od hlavného zdroja paliva po použitie dreva na náradie, drevo prešlo v priebehu času nespočetnými zmenami, o čom svedčia niektoré doliny, ktoré sa ešte vyčistili, aby sa vytvoril priestor pre úrodu. Niektoré fotografie z 20. rokov 20. storočia ukazujú, že Monte Mauro je úplne bez stromovej vegetácie, čo je jednoznačným znakom využívania týchto oblastí obyvateľmi tejto oblasti. Dnes, vďaka založeniu Regionálny park Vena del Gesso, sú tieto prostredia chránené a mnoho oblastí je opäť pokrytých lesmi a stávajú sa floristicky najbohatšími prostrediami v oblasti Žila.

V chladnejších oblastiach, ako napríklad v spodnej časti závrtov, dominuje habr, ornello a peronosný dub. Potom nájdeme hrab (Carpinus betulus), civardello (Sorbus torminalis) a jadro (Corylus avellana) medzi geofytickými bylinnými druhmi sú Lilium croceum, Symphytum tuberosum, Anemone hepatica, Anemone nemorosa, Erythronium dens-canis, sugestívna snežienka (Galanthus nivalis), rozšírený prvosienka (Primula acaulis) a neapolské cyklámenové (Cyclamen hederifolium). V podraste sú hojne zastúpené niektoré typické druhy Prato, ako napr Anemone hortensis, Dorycnium hirsutum, Teucrium chamaedrys. Medzi kríkmi máme hloh (Crataegus monogyna), Pistacia terebinthus, kostené drevo lonicera (Lonicera xylosteum) a medzi lianami veľmi časté Clematis vitalba, voňajúce Lonicera caprifolium a zimolez. Veľmi dôležitá je prítomnosť krásnych a veľmi vzácnych Staphylea pinnatakabelku. [22]

Prérie Edit

Medzi menej reprezentatívnym prostredím parku nájdeme „sekundárne“ prostredie trávnatých porastov získaných človekom odlesňovaním, hlavne závrtov. Na rozsiahlych lúkach v parku, ktoré sa v minulých rokoch využívali hlavne ako pastviny, nájdeme okrem mnohých kolonizujúcich kríkov alebo stromových druhov aj Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca duriuscula, Achillea millefolium a mnoho ďalších. [22]

Le considerazioni svolte relativamente alla flora sono in gran parte estendibili anche alla fauna: la diversità di microclima e la ricchezza di habitat determinano la presenza di una fauna abbondante e differenziata (248 specie di vertebrati). [25] [26]

Anfibi Modifica

Tra gli anfibi era segnalato fino agli anni '80 l'ululone appenninico, non più confermato in anni recenti. Tra le altre specie, sono da segnalare la rana italica e la salamandra pezzata, caratteristiche di habitat montani più elevati e presenti nelle forre esposte a nord, e il geotritone italico, legato alla presenza delle numerose grotte. [27] [28]

Rettili Modifica

Tra i rettili sono presenti alcune specie tipicamente mediterranee, tra cui, in particolare, il colubro di Riccioli, presente sulle rupi esposte a sud, e il geco comune, diffuso soprattutto nel centro storico di Brisighella.

Uccelli Modifica

Moltissime le specie di uccelli presenti, anche durante le migrazioni e in periodo invernale. Tra le specie nidificanti sono particolarmente rilevanti i rapaci, con 14 specie, 8 diurni e 6 notturni. Tra i primi, da evidenziare albanella minore, pecchiaiolo, biancone, falco pellegrino tra i secondi, il rarissimo gufo reale. Altre interessanti specie di uccelli sono legate agli arbusteti mediterranei delle garighe rupicole esposte a sud, come occhiocotto, sterpazzolina di Moltoni e, soprattutto, la rara magnanina o alle rupi, come rondone maggiore, rondine montana e codirosso spazzacamino non è più segnalato dagli inizi del XXI secolo il passero solitario. Inoltre, sono presenti altre specie rare, legate agli habitat caldi e aridi, sia sulla Vena del Gesso che nei calanchi a valle, come succiacapre, calandro, averla piccola.

Mammiferi Modifica

Tra i mammiferi, l'ordine più caratteristico della Vena del Gesso, in virtù delle numerose cavità sotterranee, sono i chirotteri, con ben 20 specie note. Molte altre specie sono presenti, tra cui lupo (sulla Vena del Gesso ci sono 3-4 branchi, osservati tramite avvistamenti diretti e foto-trappole, ognuno dei quali composto mediamente da 4 o 5 individui [29] ), gatto selvatico, volpe, tasso, faina, cervo nobile, capriolo, cinghiale, istrice, moscardino. [30]

Chirotteri Modifica

Le grotte della Vena ospitano alcune tra le più importanti colonie di pipistrelli d'Italia e d'Europa. Le specie più interessanti nella Vena del Gesso sono: il più diffuso ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), presente nella maggior parte delle grotte della Vena ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros), meno comune, ma comunque presente in esemplari isolati in varie grotte ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale), con due importantissime colonie riproduttive miniottero (Miniopterus schreibersi) presente con una delle più grandio colonie invernali note in Europa vespertilio maggiore (Myotis myotis) e vespertilio di Blyth (Myotis blythii), molto più rari dei precedenti orecchione meridionale (Plecotus auritus), osservato solo in una cavità e più frequente nei boschi da segnalare, infine, la presenza in alcune grotte del vespertilio di Natterer (Myotis nattereri) e la recente segnalazione del barbastello (Barbastella barbastellus) e del vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteini), anch'essi legato soprattutto ai boschi. [31] [32]

Insetti Modifica

Numerosissime le specie di insetti, tra cui molte rare ed estremamente localizzate. Di particolare importanza la libellula azzurrina di Mercurio (Coenagrion mercuriale ), presente in alcuni rii di risorgenza con acque fresche e limpide, che scorrono nelle praterie aperte dei calanchi lo scarabeo eremita (Osmoderma eremita), che vive nelle cavità degli alberi vivi, ma con legno marcescente e rosura il cerambice della quercia (Cerambyx cerdo), legato ai boschi di roverella la farfalla licena azzurra del timo (Maculinea arion), che si trova nella gariga mediterranea la falena dell’edera (Euplagia quadripunctaria), presente negli habitat freschi e ombreggiati delle forre la mantide diavoletto (Empusa pennata), anch'essa legata agli ambienti caldi e aridi delle rupi. Tra le specie tipicamente legate agli ambienti carsici, troviamo la cavalletta cavernicola Dolichopoda laetitiae. Nel 2016 nel territorio del parco sono state segnalate molte specie insolite o mai osservate in Emilia-Romagna, come l'ortottero tettigonide Saga pedo, protetto dalla direttiva habitat CEE, o l'acridide Oedipoda miniata, del tutto nuova per l'Italia peninsulare. [33] [34] [35] [36]

Altri invertebrati Modifica

Tra le altre specie di invertebrati, sono da segnalare il diafano gamberetto Nyphargus, che vive nei torrenti sotterranei, oltre ad alcune minuscole specie endemiche esclusive delle grotte della Vena del Gesso, si tratta degli acari Ramusella caporiacci e Medioppis melisi e del collembolo Deuteraphorura sp., rinvenuto in due cavità nei Gessi di Rontana e di Brisighella, in pochi esemplari raccolti sul guano dei pipistrelli costituisce una specie nuova per la scienza, lunga circa 1 mm, endemica, per quanto si sa ora, dell’area della Vena del Gesso. [37]

Alcune decine di migliaia di anni fa, nel pleistocene superiore, il paesaggio della Vena del Gesso risultava sicuramente meno accidentato di quello attuale: l'erosione del gesso era appena iniziata ed il clima più fresco questo favoriva la crescita di radi boschi di Pino silvestre in ambienti più aperti dove potevano pascolare grossi erbivori. In alcune grotte della Vena del Gesso sono stati rinvenuti fossili di antichi animali: nella grotta Rosa-Saviotti venne rinvenuto un metacarpo lacunoso privo della porzione distale, riferibile a Bison priscus. Dalla grotta Leoncavallo proviene un radio destro privo dell'epifisi distale attribuibile a Bos primigenius. Nell'agosto del 1995 il Gruppo Speleologico Faentino, durante alcuni lavori di disostruzione di un rametto laterale della grotta Risorgente del Rio Cavinale, portò alla luce alcuni interessanti fossili riferibili a Ursus spelaeus: un canino superiore destro, un I o II incisivo superiore, un III incisivo superiore destro e una I falange, determinati dal dott. L. Rook, paleontologo dell'università di Firenze. Questi reperti di orso delle caverne sono gli unici rinvenuti nella regione Emilia-Romagna, oggi conservati a Faenza nel Museo Civico di Scienze Naturali Malmerendi. [38]

Nel 1985 all'interno della ex cava del Monticino, Antonio Benericetti [39] [40] , studioso locale di fossili e minerali, perlustrando alcune strane fessure riempite di argille nei banconi di lavorazione della cava, individua la presenza di numerosi resti ossei fossilizzati. Le fessure o tasche, rivelatesi paleo cavità carsiche, contenevano e conservavano infatti come una sorta di trappole i resti di una numerosa fauna facendo del sito un giacimento paleontologico di straordinaria ricchezza. Il ritrovamento più interessante fu la scoperta dei fossili di faune e flore marine e, soprattutto, continentali risalenti a circa 5 milioni e mezzo di anni fa, di cui 5 specie fino ad allora sconosciute per la scienza.

In molte delle oltre 200 cavità attualmente scoperte nella Vena del gesso sono da sempre stati notati segni e tracce che rimandano ad una diffusa presenza e frequentazione umana. Nella maggior parte dei casi piccoli aggiustamenti, tacche o vaschette, la cui realizzazione è resa possibile dalla facilità di lavorare il gesso con poca fatica, attraverso l'utilizzo di attrezzi di diversa natura: scalpelli, picconi accette o piccole vanghe. La difficoltà nel determinare l'antichità di questi segni, nonché la loro funzione, ha da sempre reso difficile stabilire il tipo di frequentazione e la destinazione d'uso di molte grotte in periodo antico o pre-moderno. Nel tempo sono prevalse quindi due principali modalità di frequentazione ipotizzate: da un lato una a scopo cultuale con l'idea di un rapporto sacrale dell'uomo antico tout-court con il sottosuolo, dall'altro lato una serie di piccoli scavi o tracce sono state per molto tempo interpretate come lavori recenti, legati ad un orizzonte economico di tipo agro-pastorale, ricoveri per animali o annessi agricoli. Per molti anni tutte le tracce umane ritrovate nelle grotte della zona si sono legate a queste due ipotesi interpretative che tracciavano un'immagine del territorio interessato dall'emergenza gessosa come luogo da sempre frequentato ed economicamente marginale.

Tra il 1934 e il 1935 Giovanni Mornig e Antonio Corbara effettuarono alcuni scavi nel salone preistorico della grotta Tanaccia riportando alla luce reperti di estremo interesse archeologico nuove ricerche nel vano anteriore della grotta e in parte in un ambiente più interno sono state effettuate nel 1955 da Renato Scarani. Durante questi scavi vennero alla luce strati con reperti dell'età del ferro e, a circa 4 metri di profondità, materiali riferibili prevalentemente dall'Eneolitico fino al Bronzo antico ed oltre. [41] Nel 1992 il Gruppo Speleologico Faentino rinveniva in un ambiente interno della grotta Ricciardi, sita a Monte Mauro, un coperchio-scodella riferibile per la sua tipologia alla seconda età del ferro.

Nel dicembre del 1996, sempre in una grotta a Monte Mauro, durante operazioni di recupero di alcune carcasse di un cinghiale e un istrice cadutivi accidentalmente, venne rinvenuta un'olletta-bicchiere a corpo ovoide con piccole prese a sporgenza sotto l'orlo, che emergeva dal terriccio. La tipologia è simile a quella di alcuni vasetti simbolici miniaturizzati trovati nella grotta del Re Tiberio (circa 800), a differenza delle dimensioni: quest'ultimo ritrovamento è notevolmente più grande.

Nel 2000 venne scoperto il sito relativo alla grotta della lucerna presso Monte Mauro [42] [43] . Questa grotta quasi-naturale, presentava infatti una tale densità di tracce e lavorazioni da rendere evidente subito una frequentazione protrattasi nel tempo, nonché un notevole impegno organizzativo e logistico necessario per portare avanti tali lavori. Lo studio per l'interpretazione del sito ha prodotto negli anni diverse ipotesi, senza però approdare ad una spiegazione definitiva fino al 2011 [44] [45] [46] , quando una ricerca portata avanti dall'antropologo Andrea Benassi in associazione con la Società Speleologica Saknussem di Casola Valsenio ha prodotto l'ipotesi che la grotta fosse una miniera romana di Lapis Specularis [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] , ovvero di gesso secondario trasparente, utilizzato in periodo imperiale principalmente per la creazione di tamponatura nelle finestre degli edifici. Alla luce di questa nuova prospettiva sono stati quindi avviate dagli organi archeologici competenti, ricerche che stanno portando ad una revisione storica ed economica dell'intera zona [54] . Molte delle grotte che presentano tracce di lavorazione sono infatti da riferire ad una diffusa presenza di attività estrattiva e di ricerca del Lapis Specularis protrattasi per diversi secoli. Sebbene molte cavità naturali della Vena del Gesso, anche di difficile accesso, siano state frequentate fin dalla protostoria, e utilizzate in alcuni casi come luoghi di sepoltura o a scopo cultuale, molte interpretazioni di siti, tracce individuate e record stratigrafici dovranno essere oggetto di revisione e le ipotesi interpretative integrate alla luce dell'attività di ricerca ed estrazione dei grandi cristalli di gesso secondario nonché di un loro possibile legame con i siti cultuali stessi [55] .

Il castello di Rontana Modifica

Sulla vetta del Monte Rontana sono presenti alcuni ruderi del vecchio castello di Rontana. Le origini storiche ed architettoniche di questa fortezza risalgono al 973, quando era di proprietà di Ugone di Rontana. Nel 1201 venne conquistato dai Forlivesi e dopo 8 anni tornò in mano ai Faentini. Nel 1291 era di proprietà dei Manfredi e fino al 1500 fu al centro di numerose contese per il controllo del territorio da parte delle principali famiglie signorili della Romagna, che trasformarono l'aspetto del villaggio fortificato in una potente rocca. Nel 1591, papa Gregorio XIV lo fece distruggere, essendo rifugio di una grossa orda di briganti. [56]

Una recente campagna di scavi avviata nel 2007 ha portato alla luce nuovi elementi che arricchiscono e delineano la struttura e la mappa del sito archeologico. Le scoperte hanno permesso di osservare diversi ambienti del villaggio come il cortile dell'area signorile sulla sommità dell'insediamento, ampi tratti delle mura difensive del castello medievale, una massiccia torre trecentesca e alcune abitazioni. Sul versante est sono emersi i resti di una fortificazione in legno, traccia del primo impianto del castello. La scoperta di alcuni reperti in ceramica consentono inoltre di caratterizzare ancora meglio gli aspetti della vita quotidiana del sito nelle sue prime fasi di vita. [57] [58]

Oggi il sito di Rontana è una delle più importanti zone archeologiche del Parco della Vena del Gesso Romagnola.

La vera peculiarità della Vena del Gesso non è tanto il minerale, quanto le grotte. Camminando lungo gli affioramenti gessosi ci si imbatte in grandi e piccole depressioni chiuse: sono le valli cieche e le doline, gli elementi più caratteristici del paesaggio carsico della Vena del Gesso. Le doline sono piccoli o relativamente grandi affossamenti (da pochi metri di diametro e profondità, fino a valori di quasi 500 m di diametro e più di 100 di profondità) dalla classica forma a imbuto, prodotte dalla dissoluzione chimica della roccia da parte delle precipitazioni meteoriche [59] . Quando l'acqua incontra la roccia carsificabile, in questo caso il gesso, estremamente solubile, sul fondo delle doline si aprono per erosione uno o più inghiottitoi, generalmente cavità sub-verticali, in cui si riversano tutte le acque piovane raccolte dall'avvallamento, formando una cavità. [60] [61] [62] Lo stesso fenomeno si verifica nelle valli cieche in proporzioni decisamente maggiori: nella Vena del Gesso sono presenti due importanti esempi di valle cieca: la valle della Tana della Volpe (ER RA 102) [63] [64] [65] , nei pressi di Brisighella, al Parco museo geologico del Monticino e la più grande valle cieca del Rio Stella (ER/RA 385) [66] , chiusa dall'imponente dorsale gessosa fra Monte Mauro e Monte della Volpe. In entrambi i casi è possibile percorrere l'intero tratto ipogeo delle acque, principalmente a sviluppo sub-orizzontale, dal punto di inghiottimento delle acque fino alla risorgente, dalla parte opposta dell'affioramento gessoso. [67]

I sistemi carsici Modifica

Grazie alla presenza di varie doline e valli cieche, l'acqua di superficie viene drenata e convogliata in profondità dove alimenta il torrente sotterraneo (nei casi delle grotte così-dette, attive) che scorre lungo gallerie, pozzi, cunicoli, meandri, sifoni ed altri ambienti ipogei anche non accessibili all'uomo ed infine, dopo aver raccolto eventuali affluenti, torna a giorno dalla risorgente posta a valle della formazione carsica. In generale questo fenomeno viene definito sistema carsico, quindi un insieme di grotte idrologicamente collegate tra loro. Nella Vena del Gesso sono presenti diversi sistemi carsici di notevole importanza, il cui sviluppo supera il chilometro [68] come:

 • Sistema carsico della Tanaccia[69][70] : nei gessi di Brisighella, è composto da otto cavità: Buco del noce (ER-RA 107), Abisso Acquaviva (ER RA 520) collegato nel giugno del '94 con la Grotta Rosa-Saviotti (ER RA 106), Grotta G. Leoncavallo (ER RA 757) collegata alla Grotta Alien (ER RA 578), Grotta Biagi (ER RA 116), Grotta Brussi (ER RA 380) collegata da uno stretto e bagnato laminatoio alla Tanaccia (ER RA 114) ed infine, l'effettiva risorgente a valle, Buchi del Torrente Antico (ER RA 115). Uno sviluppo totale che supera i 2 km .
 • Sistema carsico dei gessi di Rontana e Castelnuovo[71] : si sviluppa a ovest dei gessi di Brisighella, in località Castelnuovo rappresenta nella Vena del Gesso un esempio di collettore ipogeo attivo raggiungibile in tratti diversi del suo percorso attraverso grotte a sviluppo prevalentemente verticale. Nel marzo del 1968 il Gruppo speleologico Faentino effettuò una colorazione con fluoresceina dell'Abisso Fantini (ER RA 121), posto poco sotto la vetta di Monte Rontana a quota 426 ms.l.m.m, osservando l'uscita dell'acqua colorata alla Risorgente del Rio Cavinale (ER RA 457), 160 ms.l.m.m, ad una distanza lineare di circa 1,8 km. Si constatò quindi che tutta l'area del parco Carnè, da Monta Rontana fino a Castelnuovo rappresenta il bacino di un unico grande collettore, le cui grotte conosciute vantano uno sviluppo complessivo di circa 4 km. È composto da più di 47 cavità fra cui, le più importanti partendo da monte sono: Abisso Fantini (ER RA 121), collegato da una stretta condotta semi allagata all'Abisso Garibaldi (ER RA 528), Abisso Faenza (ER RA 399), Abisso Carnè (ER RA 376), più a valle Abisso Mornig (ER RA 119), Abisso Peroni (ER RA 627), collegabile "a vista" con la Risorgente del Rio Cavinale (ER RA 457).
 • Sistema carsico Stella-Basino-Bentini[72][73][74] : fra Monte Mauro e Monte Tondo, alimentato dall'omonima valle cieca, il Rio Stella penetra in profondità sotto il bastione di gesso tramite un inghiottitoio (Inghiottitoio Rio Stella (ER RA 385)), formando così una "grotta di attraversamento" dalla lunghezza lineare di circa 1,5 km completamente percorribile, anche se con notevoli difficoltà, fino alla Risorgente del Rio Basino (ER RA 372) a quota 159 m. È il più importante traforo idrogeologico carsico nei gessi messiniani della "Vena del Gesso". Nel tratto sotterraneo il Rio Basino riceve un'importante affluente sulla destra idrografica: si tratta delle acque provenienti dall'Abisso Luciano Bentini o F10 (ER RA 738) che si apre nella zona di Monte Mauro a quota 400 metri sul livello del mare. Grazie alla colorazione delle acque si verificò l'effettivo collegamento fra queste due grotte (anche se il "passaggio umano" deve ancora essere effettivamente scoperto), per uno sviluppo totale che supera i 5 km, risultando una delle esplorazioni più lunghe ed impegnative dell'intera Vena del Gesso.
 • Sistema carsico della Grotta del Re Tiberio[75][76] : su Monte Tondo parte delle grotte di questo sistema sono state intercettate dalle gallerie della cava e spesso la circolazione sotterranea delle acque è stata deviata. È composto da 5 principali cavità, partendo dalla più a monte, l'Abisso Mezzano (ER RA 725), Abisso Tre Anelli (ER RA 735), Inghiottitoio del Re Tiberio (ER RA 739), Abisso 50 (ER RA 826) collegato con la Grotta del Re Tiberio (ER RA 36). La colorazione delle acque dall'Abisso Mezzano ha permesso di constatare la connessione di queste grotte fino alla risorgente sotto la Grotta del Re Tibero, per uno sviluppo totale di quasi 6 km.
 • Sistema carsico dei Crivellari[77][78] : situato più a est, sempre su Monte Tondo, è rimasto intoccato dalle attività della cava È composto da 6 principali cavita: Buca Romagna (ER RA 734), Grotta grande dei Crivellari (ER RA 398), Grotta Enrica (ER RA 704), Grotta uno di Cà Boschetti (ER RA 382), Grotta due di Cà Boschetti (ER RA 383) ed infine la Risorgente a ovest di Cà Boschetti (ER RA 538). Anche in questo caso la colorazione delle acque ha permesso di constatare l'unione sotterranea delle grotte per uno sviluppo di più di 2 km.
 • Sistema carsico di Monte del Casino[79] : sulla sinistra del Senio, nei Gessi di Monte del Casino e di Tossignano (474 m), è una tra le maggiori strutture carsiche della Vena del Gesso. Composto da sette principali grotte(Abisso Antonio Lusa (ER RA 620), Inghiottitoio a Ovest di Ca’ Siepe (ER RA 365), Pozzo a Ovest di Ca’ Siepe (ER RA 130), Buco II di Ca’ Budrio, Inghiottitoio presso Ca’ Poggio (ER RA 375), Grotta Lanzoni (ER RA 619) e Risorgente del Rio Gambellaro (ER RA 123)) ha uno sviluppo che supera i 4 km.

Le grotte Modifica

Nella Vena del Gesso sono state scoperte oltre duecento grotte [80] [81] , per una lunghezza totale di sviluppo che supera i 40 km.

Alcune fra le più importanti sono:

Grotta del Re Tiberio (ER RA 36)

Di formazione carsica (risorgente fossile), la grotta consta di un vano d'ingresso che porta ad una sala circolare di circa 15 metri di diametro (la "sala gotica"), ed è caratterizzata da un esteso sistema di gallerie e cunicoli. L'interpretazione circa l'origine e la datazione del toponimo Tiberio attribuito alla grotta appare di difficile soluzione. Negli anni sono state proposte numerose teorie. Tra queste l'interpretazione [82] secondo cui il fiume Senio, che scorre nel fondovalle, fosse denominato anticamente Tiberi. Da cui Il nome attuale sarebbe una corruzione dell'idronimo, avvenuta nell'Alto Medioevo, quando il latino cessò di essere la lingua parlata. Altre interpretazioni si rifanno ad un presunto limes tiberiaco, legato in questo caso all'imperatore bizantino Tiberio II. Una ipotesi recente lega invece l'accostamento della grotta con la figura di Tiberio ad una riscoperta moderna delle fonti classiche e delle narrazioni legate a questo imperatore da parte degli storici romani Tacito e Svetonio. [83] .

La grotta, conosciuta e frequentata da sempre dagli abitanti dei vicini paesi fu oggetto a metà Ottocento di un nuovo interesse legato alle nascenti scienze geologiche e alla nuova archeologia stratigrafica. Il geologo imolese Giuseppe Scarabelli, in questa prospettiva la fece oggetto di una serie di campagne di studio e scavo. Si devono sempre a Scarabelli una serie di sezioni geologiche del sito nonché il primo rilievo strumentale della prima parte della grotta fino alla sala gotica. Al suo interno sono state ritrovate tracce di presenza umana sin dall'Età del Rame (III millennio a.C.). Fu utilizzata come luogo di sepoltura. La presenza di acque salutari che filtrano all'interno ne fece anche una sede per riti di culto. I reperti rinvenuti nella Grotta (ossa umane e suppellettili) sono oggi conservati al museo civico d'Imola e alla Rocca di Riolo Terme.

Dal 10 maggio 2014 la Grotta è tornata interamente visitabile dopo un lavoro di recupero iniziato nel 2002.

Grotta Tanaccia (ER RA 114)

Di formazione carsica, è la risorgente attiva dell'omonimo sistema carsico.

L'ingresso si trova due km a ovest di Brisighella, poco distante dal Parco del Carnè. Di notevole importanza sia naturalistica che archeologica, è considerata una delle più importanti grotte della Vena del Gesso Romagnola. Si apre a 200 metri di altitudine con un vasto ambiente dove si concentrano rinvenimenti archeologici. Studi sui reperti fanno ritenere che il sito sia stato utilizzato fin dagli inizi dell'Età del bronzo a scopo prevalentemente funerario. [41] Nel maggio 1958 gli speleologi faentini scoprirono la "via" per accedere ai rami ipogei attivi. Come la maggior parte delle grotte nel gesso, anche la Tanaccia presenta poche concrezioni calcaree in compenso sono molto interessanti le osservazioni speleo-genetiche di morfologia carsica ipogea. Caratteristici i fenomeni erosivi alle pareti ed al tetto delle gallerie e delle sale, fra cui le principali sono: la Sale delle Sabbie, ricca di pendenti di gesso (pseudo-stalattiti di erosione), il grande Salone di crollo, la Sala del Laghetto, parzialmente concrezionata, ed infine la Sala Piatta, prodotta in seguito ad un ampio "scollamento" di due banchi gessosi. [84] [85] [86]

È possibile visitarla tutti i giorni dal 1º aprile al 30 ottobre - con esclusione del periodo invernale - per tutelare il letargo dei pipistrelli.

Grotta Luciano Bentini o F10 (ER RA 738)

Così chiamata in quanto scoperta durante ricerche a tappeto nella zona di Ca’ Faggia, nell’ambito delle quali ogni nuova cavità individuata veniva battezzata con l’iniziale della località di riferimento, seguita da un numero progressivo, è fra le più famose cavità della Vena del Gesso in quanto detiene un primato: risulta una delle grotte più profonde al mondo nei gessi. Si apre in una piccola dolina posta nella zona più occidentale di Monte Mauro, appena prima della sella di Cà Faggia. Venne disostruita nel 1990 da alcuni membri del Gruppo Speleologico Faentino dopo diversi scavi. Grazie alle varie esplorazioni si è scoperto che l'abbondante acqua del torrente attivo della grotta sfocia nel tratto ipogeo del Rio Basino, dopo circa 250 m di dislivello. Avendo un bacino di assorbimento abbastanza grande e complesso, l'abisso Luciano Bentini costituisce il collettore della zona fra Monte Mauro e la sella di Cà Faggia. Ancora oggi è in fase di esplorazione. [87] [88]

Monte Mauro Modifica

Monte Mauro è la cima più elevata della Vena del Gesso romagnola (515 metri) ed il sito di maggiore interesse speleologico, naturalistico e paesaggistico del Parco. Il monte presenta 3 cime che sono incastonate in un vasto e selvaggio sistema di rupi e di doline, fittamente ricoperte da vegetazione arbustiva e arborea la maestosa rupe meridionale presenta spettacolari panorami e interessanti popolamenti vegetali rupicoli. La presenza di numerose grotte rende il sito di Monte Mauro uno dei luoghi di maggiore interesse per la speleologia nel parco oltre al sistema carsico "Stella-Basino-Bentini" sono presenti più di 70 cavità ed altrettante doline. [74]

Presso la cima di Monte Mauro si trova l'antica Pieve di Santa Maria in Tiberiaco. L'edificio, ricostruito più volte durante i secoli, ha origini remote [89] . La chiesa in età contemporanea ha assolto le funzioni di chiesa parrocchiale per la comunità di Monte Mauro. Con la progressiva emigrazione avvenuta nel secondo dopoguerra, che ha ridotto la popolazione residente nell'area, l'edificio ha perso il suo ruolo ed è stato abbandonato per alcuni decenni. A partire dagli anni novanta del XX secolo, il processo si è invertito ed il luogo è stato progressivamente ricostruito grazie agli sforzi di un gruppo di fedeli [90] [91] . Attualmente la chiesa è divenuta un luogo di ritiro e preghiera, particolarmente legato al culto mariano. Durante l'anno vi si tengono diversi pellegrinaggi a piedi, nonché due feste in occasione del Lunedì dell'Angelo e del festività dell'Assunta, il 15 agosto. Gli eventi sono occasione per la rituale benedizione della Romagna, impartita proprio da una delle cime di Monte Mauro. La cerimonia in parte si ricollega alle tradizionali pratiche e benedizione impartite durante le rogazioni già praticate anche a Monte Mauro.

Da Monte Mauro partono vari sentieri che offrono itinerari di estrema bellezza e particolarità un percorso ad anello di 11 km (circa 6 ore di cammino) aggira il monte ed interessa l'intero affioramento tra le valli dei Torrenti Sintria e del Senio, in un percorso che è il più completo e affascinante del Parco e permette di scoprirne tutti gli aspetti salienti.

Centro Visite Rifugio Ca' Carnè Modifica

Il centro visite sorge presso il Parco naturale attrezzato Carnè, un'area di proprietà pubblica di estremo interesse paesaggistico e naturalistico nei Gessi di Rontana e Castelnuovo.

Istituito nel 1973 dalla Provincia di Ravenna e dai Comuni di Brisighella e di Faenza si sviluppa in zona collinare sulle pendici del Monte Rontana, in parte occupato da boschi ed in parte da ampi prati, con una superficie totale di 43 ettari. Il parco è caratterizzato da un ampio e complesso sistema carsico ipogeo, solo in parte esplorato, che si sviluppa dalla cima del Monte Rontana fino alla risorgente del Rio Cavinale Numerose cavità carsiche si aprono nelle doline, la maggior parte di queste a sviluppo prevalentemente verticale e profondi come gli abissi Fantini e Garibaldi, sotto il Monte di Rontana (cima panoramica pure di pertinenza del Parco) e, meno profondi, l'Abisso Carnè e l'Abisso Faenza.

Il paesaggio di superficie è modellato da un carsismo ugualmente intenso. Numerose doline si susseguono in direzione Nord-Ovest, verso la risogente non mancano forme di dissoluzione, tra le quali splendide erosioni a candela.

La flora arborea può vantare la presenza, accanto ai consueti carpino nero, orniello e roverella, di specie più rare: l'acero minore, il tiglio selvatico e il raro borsolo.

Il Parco prende il suo nome dalla casa (Ca' Carnè) che è in grado di garantire un pernottamento ad una trentina di persone all'interno dell'edificio è allestita una piccola sezione di documentazione didattica.

Le cave di gesso Modifica

Nell'età moderna l'utilizzo del gesso per l'edilizia è proseguito nel territorio faentino e imolese, come dimostrano molti edifici attorno alla Vena del Gesso. [92] Nella Cronaca di Giovanni Andrea Calegari (1504) [93] si legge che vi erano "montagne di gesso, che cotto e pesto serve mirabilmente per fabbricare case [ . ] et travagliandovi molta povera gente ne l'esercitio di cuocerlo al forno et ridurlo in polvere, ne tengono fornita non sola la valle, ma Faenza et Ravenna con altri luoghi circonvicini, con molto utile per chi lo porta a vendere. "

Attorno a Brisighella era massiccia la presenza di piccole miniere e forni per cuocere e polverizzare il gesso, tanto che prima della seconda guerra mondiale il Prefetto della Provincia di Ravenna emanò dei decreti per impedire la prosecuzione dei lavori di estrazione del minerale che stavano minacciando la stabilità dei tre caratteristici monumenti della città, particolarmente per la Torre dell'Orologio, che era la più in pericolo, con decreto prefettizio del luglio 1926 si vietavano gli scavi entro un raggio di 100 m dalla stessa.

Nel dopoguerra, il maggior utilizzo del gesso in attività come l'edilizia, ma in particolare l'utilizzo in ambito agricolo in relazione alla Rivoluzione Verde, ha portato ad un incremento nello sfruttamento dei principali giacimenti ad opera di complessi industriali. Nello specifico dell'area, lo sviluppo del polo petrolchimico di Ravenna e dell'ANIC portò all'apertura nel 1954 del sito estrattivo di Monte Tondo. L'attività estrattiva ha modificato ed in parte distrutto ambienti unici, come i colli presso il Santuario del Monticino di Brisighella, della Gola di Tramosasso, presso Tossignano, e soprattutto di Monte Tondo (presso Borgo Rivola).

Al termine dei lavori di coltivazione le cave in località fondo Marana e presso il Santuario del Monticino vennero abbandonate lasciando le aree in precarie e pericolose condizioni di instabilità, come dimostrano gli ampi crolli verificatisi sia all'interno delle gallerie che negli affioramenti gessosi sovrastanti le stesse.

Oggi, grazie a interventi di riqualificazione del territorio, queste zone sono state riprese e valorizzate: la ex cava del Monticino trasformata in un museo geologico all'aperto, mentre all'interno dell'ex cava marana vengono organizzati suggestivi concerti e mostre di opere d'arte. [94] Ai giorni nostri, l'estrazione è ancora praticata solo nella grande cava dell'area di monte Tondo, nei pressi dell'abitato di Borgo Rivola.

Museo Geologico del Monticino Modifica

Nel 1987, dopo gli importanti ritrovamenti palontologici, Gian Battista Vai dell'Università di Bologna propose di trasformare l'area degradata dell'ex Cava del Monticino in un museo geologico all'aperto. Nel 2001 è stato stabilito un primo accordo fra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Brisighella per iniziare i lavori di intervento tesi alla fruizione dell'area. Nel 2004 è stato varato un piano di recupero turistico-ambientale dell'area, di 14,5 ettari, per permettere l'accesso al pubblico e per valorizzarne l'importanza ambientale e scientifica. Fra il 2005 e il 2006 il progetto è stato realizzato.

Oggi il parco museo geologico del Monticino è un sito di riferimento della comunità geologica internazionale per lo studio delle evaporiti messiniane, della geologia dell'Appennino romagnolo e della paleontologia. All'interno della cava si può ammirare il paesaggio carsico dove spiccano la valle cieca e l'inghiottitoio della Tana della Volpe, oltre ad alcune doline che costituiscono un micro-habitat per piante poco comuni nell'Appennino Romagnolo. [95]

Altri luoghi Modifica

Altre mete da raggiungere sono: il monte Penzola (sulla sinistra del Santerno, 409 m: sulla sua sommità svetta un'alta croce di ferro) e i ruderi della rocca di Tossignano, che offrono punti di osservazione interessanti sui banconi gessosi.

Ulteriori centri visite e strutture attrezzate sono presenti nel parco: il centro visite "I Gessi e il Fiume" o Centro visite Palazzo Baronale a Tossignano, il centro didattico "La Casa del Fiume" e il giardino delle Erbe [96] di Casola Valsenio. Il centro visite "I Gessi e il Fiume" è in corso di trasferimento a "La Casa del Fiume", in vista dell'apertura nel Palazzo Baronale del Museo geologico Palazzo Baronale ancora in corso di allestimento. [97] [98] .

La Vena del Gesso può essere percorsa interamente a cavallo e in mountain bike. Esistono due grandi sentieri di 60 km ciascuno. È presente anche una ciclovia, un percorso di 24 ore il luogo di partenza e arrivo è la stazione ferroviaria di Brisighella.

Sentieri del Parco Modifica

 • Anello del Carnè (3h)
 • Anello della Riva di San Biagio (8h)
 • Anello di Monte Mauro (7h)
 • Anello di Monte Penzola (8h)
 • Grande traversata della Vena del Gesso (48h)
 • Sentiero degli Abissi (2h)
 • Sentiero dei Cristalli
 • Itinerario urbano sui Gessi di Brisighella (1h)
 • Ciclovia dei Gessi (per Mountain Bike)

L'Alta via dei Parchi passa nella Vena del Gesso Romagnola, dopo Monghidoro fino a Marradi. [99]

Sentieri CAI Modifica

 • Sentiero CAI 505, da Faenza alla Vena del Gesso (5h)
 • Sentieri CAI 511 'Luigi Rava' (7h)
 • Sentieri CAI 'Luca Ghini', da Casalfiumanese alla Vena del Gesso

Sono inoltre presenti percorsi di Camminata nordica che permettono di raggiungere i luoghi più caratteristici della Vena del Gesso. [100] [101]


Ogni domenica del mese, fino al 1 ottobre: Escursioni speleologiche guidate alla grotta Tanaccia di Brisighella. La Tanaccia di Brisighella, una tra le piщ belle e conosciute grotte dell’intera Vena del Gesso romagnola, presenta un percorso ipogeo con ambienti suggestivi arricchiti da interessanti fenomeni carsici. Le escursioni si effettuano alle ore 10,00, alle 14,30 ed alle 16,30 (ritrovo presso la Capanna Speleologica). Durante altre giornate и possibile effettuare la visita, per gruppi di almeno 7 persone, prenotandosi chiamando lo 0546-681585.

Come arrivare al Parco Carnи . Da Brisighella imboccare la provinciale per Riolo Terme e dopo circa 3 Km di strada panoramica si scorge, sulla destra, il parcheggio del Parco carsico della Tanaccia (da cui si scende per breve sentiero fino al Capanno Speleologico) proseguendo invece per la provinciale, subito dopo il Ristorante "Da Mario", si scorge sulla sinistra il cartello indicante il Parco. Seguire le successive indicazioni che conducono al parcheggio adiacente l'ingresso. Qui lasciare le vetture e proseguire per circa 1 Km su strada non asfaltata.

Fonte: Ufficio stampa Societа di Area “TERRE di FAENZA”


Sabato 16 e domenica 17 settembre, Naturalmente insieme. Un fine settimana dedicato ai giochi per avvicinarsi alla montagna e conoscerla meglio, a cura delle Sezioni C.A.I. di Ravenna e di Forlм.

Domenica 24 settembre, Alla scoperta di . querce, cipressi & Co.! Un importante appuntamento per chi ama il bosco e gli alberi: una panoramica sul paesaggio forestale e le sue diverse tipologie, imparando a leggere il bosco, la sua evoluzione e le sue caratteristiche, senza trascurare la questione inquinamento. Ritrovo presso il Centro Visitatori del Parco alle ore 15.

Domenica 1 ottobre, Alla scoperta di . finferli, amanite & Co.! Un esperto micologo guiderа gli interessati alla scoperta di questi misteriosi frutti del sottosuolo, svelandone i segreti una breve escursione nel Parco Carnи permetterа inoltre di imparare a riconoscere i funghi piщ comuni delle nostre colline. Ritrovo presso il Centro Visitatori del Parco alle ore 15.


Video: I Canali Faentini - Parte I - Storia di Faenza