Rôzne

Zvuky a verše, ktoré vydáva orca

Zvuky a verše, ktoré vydáva orca


ZVUKY VYDÁVANÉ ZVIERATAMI

Zvuky vydávané kosatkou

ĽOrcinus orca rodiny Delphinidae, známa jednoducho ako orca, prítomná vo všetkých moriach a oceánoch sveta, vydáva veľké množstvo zvukov, ktoré sa ozývajú v morských hlbinách. ktoré žijú v skupinách tvorených ženami, mladými a sterilnými staršími ženami a dospelým mužom.

Ak chcete lepšie spoznať toto zviera, prečítajte si technický list: ORCA


Video: Delfin se smeje