Zaujímavé

Bulbillo: definícia a význam

Bulbillo: definícia a význam


ŽIAROVKA

Bulbili sú malé podzemné alebo vzdušné žiarovky, ktoré vykonávajú reprodukčnú funkciu v rôznych rastlinách. V praxi sú to žiarovky, ale malých rozmerov.
Nájdeme ich napríklad vAllium na súkvetiach alebo vAmaryllis.


Poznámka 1


Poznámka 1

Poznámka
1. Fotografie prevzaté z blogu amicidell'ortodue.

Botanický slovník od A po Z.


Slovníky

1 Čo nie je isté, nemožno s istotou definovať: víťazstvo je pochybné skutočnosť bola veľmi d.
|| Otázne: gesto d. ochutnať
|| Nespoľahlivé, o ktorých je oprávnené pochybovať: dosť pochybné výhovorky
HRIECH. neistý
CONT. samozrejme

2 To nie je jasné, nie je to jasné: pochybné tvrdenie tento danteský verš je veľmi d.
HRIECH. diskutabilné, kontroverzné
CONT. nespochybniteľný

3 Neurčité, nevýrazné: farba d.
|| Chudobný: pochybné svetlo sviečky

4 Premenlivé, variabilné: s týmto časom d. Najlepšie je zostať v interiéri
|| Váhanie, nevyriešené: znak d.
HRIECH. nerozhodnutý

5 Ktorý poskytuje dôvod na podozrenie z čestnosti, dobroty a podobne: tovar pochybného pôvodu
|| Nedorozumenie: muž pochybnej povesti

1 Podmienka neistoty vôle, mysle, nerozhodnosti, zmätenosti: mať, prísť, vzniknúť d. žiť, zostať v d. Bol som v d. či ísť alebo nie Mám veľa pochybností o tom, čo mi hovoríš
|| Byť na pochybách, osobne, pochybovať o čom, byť v nebezpečenstve: záver dohody je veľmi d.
|| Niečo spochybniť, pochybovať
|| Niet pochýb, je to nepochybných, je to isté
|| Bez pochýb, nepochybne, bez tieňa pochybností, určite
HRIECH. váhanie
CONT. bezpečnosť

2 Podozrenie, strach, strach: mal d. ktorý ho zradil

3 Nejasný prvok, nejasný bod, kontroverzný: stále existuje veľa pochybností, ktoré treba objasniť vyriešiť, rozptýliť d.
|| Dilema, otázka: vznášať, navrhovať, vyjadrovať, vzbudzovať pochybnosti
|| obr. Hamletická pochybnosť, neriešiteľná dilema

4 FILOS Absolútna pochybnosť v skeptickom myslení o nemožnosti dosiahnuť určité vedomosti
|| Metodická pochybnosť, predbežná fáza vedomostí, spočívajúca v okamžitom zastavení rozsudku
‖ Dim. pochybnosti