dprk-tour.com
Informácie

Recenzie skupiny krajinného dizajnu

Recenzie skupiny krajinného dizajnu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Recenzie skupiny krajinného dizajnu nedávny výskum

Skupina pre dizajn krajiny Centra pre ekológiu a hydrológiu sa stretla 3. novembra na prezentácii o najnovšom výskume „Krajina a mestské prostredie“. Po prezentácii nasledovala živá debata o tom, ako urobiť krajinný dizajn lepším povolaním.

Náš výskum

Uskutočnili sme výskum stavu krajinného dizajnu v Spojenom kráľovstve, ktorého výsledky sú uvedené nižšie. Hlavná výskumná otázka znela: „Je krajinný dizajn disciplína s výrazným a rozpoznateľným súborom vedomostí, kvôli ktorým by sa jej oplatilo venovať viac pozornosti?“ Hoci diskusia v popoludňajších hodinách bola rozsiahla a výsledky boli rôzne, stojí za zmienku, že nás veľmi potešilo, keď sa názory skupiny na niektoré zistenia zbližovali. Hoci niektoré údaje v tejto štúdii pochádzajú z výskumu, ktorý sme robili už niekoľko rokov (publikovaný ako výskumná poznámka v roku 2012) a z projektov iných členov, zameraním tohto konkrétneho výskumného stretnutia bola najmä vykonaná práca od skupiny krajinného dizajnu centra.

Výskum stavu krajinného dizajnu

Miera odozvy v prieskume bola 45 % s celkovým počtom 1 002 respondentov (rozdelenie respondentov pozri v tabuľke 1).

Tabuľka 1. Odpovede podľa geografickej polohy, profesie, pracovnej situácie a typu organizácie.

Geografická poloha

% respondentov

Profesia

Pracovná situácia

Typ organizácie

Londýn

45

architektov

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

architektov

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

architektov

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

architektov

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

architektov

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

architektov

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Záhradní architekti

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Záhradní architekti

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Záhradní architekti

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Záhradní architekti

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Záhradní architekti

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Záhradní architekti

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Architektonických technikov

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Architektonických technikov

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Architektonických technikov

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Architektonických technikov

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Udržateľná doprava

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Udržateľná doprava

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Udržateľná doprava

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Udržateľná doprava

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Udržateľná doprava

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Udržateľná doprava

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Udržateľná doprava

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Zelená budova

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Zelená budova

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Plánovanie

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Plánovanie

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Plánovanie

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Plánovaný vývoj

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Plánovaný vývoj

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Životné prostredie a zastavané prostredie

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Životné prostredie a zastavané prostredie

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Životné prostredie a zastavané prostredie

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Dopravné systémy

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Dopravné systémy

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Dopravné systémy

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Verejné zdravie a komunitná starostlivosť

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Verejné zdravie a komunitná starostlivosť

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Verejné zdravie a komunitná starostlivosť

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Regionálne plánovanie a politika

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Regionálne plánovanie a politika

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Regionálne plánovanie a politika

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Mestský dizajn a architektúra

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Mestský dizajn a architektúra

Živnostník

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Mestský dizajn a architektúra

Čiastočný

L1 (miestny úrad)

Bristol

31

Obnova miest a hospodársky rozvoj

Na plný úväzok

L1 (miestny úrad)

Bristol


Pozri si video: Всем, кто любит Израиль. 2021 год. Где были и что видели